czwartek, 13 stycznia 2011

Forum om psykologi

Psykologiska dessa forum jag avslutade. Tänkande och analys kan hänföras till introwertykom. Ibland förefaller det mig att detta forum tvärtom, i stället för helping'll skicka ett tomt spiral av självömkan. Människor - börja tänka! Läs artiklar nakowe, arbeta på hans hjärna-tänkande. Wykażcie men lite ansträngning för att i morgon kan bli bättre.