poniedziałek, 24 stycznia 2011

Utveckling av Batumi

Den dynamiska utvecklingen av Batumi började i aderton hundra 78. års gränserna för det tsaristiska Ryssland gav staden en frihamn status. Ett par år tidigare i andra änden av Kaukasus i åtta hundra kilometer bort Baku olja feber sveper anländer vid middagstid den vilda arbetssökande en snabb vinst. Bland dem var ett svenskt kemist av misstag Robert Nobel, bror till Alfred och Louise. Snart är tack vare rik familj erfarenheter av områdena teknik och affärer skapas raffinaderier bröderna Nobel att hög ekonomisk effektivitet i harmoni - på svenska, kombinera med uppdraget att civilisationen: ljus, motorbränsle, och snart ta hand om levnadsvillkor för arbetstagare. Deras produkt är successivt tränga undan USA petroleumprodukter från den ryska marknaden. Med tiden och ökad produktion, kommer mer olja tåg först till Batumi rörledningen senare där Svarta havet på ena sidan öppnar världsmarknaderna, på andra sidan utsatta för konkurrens från Rothschildami och Rockefellerami. Stå hotell, hus, kaféer, kontor och hamnar som betjänar den internationella verksamheten folkmassan. På den tiden de kinesiska odlarna antar det Tea Plantation. Det verkar som framtiden för denna pittoreska hörn av vilda endast kan bli framgångsrik.